MINDA DAN TENAGA...

Posted by Reiki Malaysia - Tradisi Hikmah Sufi on Sunday, August 24, 2008


Minda atau fikiran merupakan kunci utama dari penyaluran energi. Fikiran dapat mengawal atas setiap penyaluran yang dilakukan oleh penyembuh ke pesakit. Fikiran yang dimaksudkan adalah fikiran bawah sedar, fikiran ini akan aktif jika kita menuju ke keadaan Alpha (iaitu keadaan dimana seluruh tubuh fizik dalam keadaan rileks, santai).

Dalam keadaan Alpha inilah tersimpan rahsia-rahsia yang berhubungan dengan peng-akses-an energi. Ramai orang yang merasa tidak begitu yakin dengan energi reiki tatkala mereka tidak dapat melihat energi ataupun tidak dapat merasakan energi. Hal ini merupakan sesuatu yang normal, kerana perihal energi merupakan sesuatu yang bersifat abstrak. Abstrak sebenarnya belum tentu tidak ada, dan abstrak hanya dapat dirasakan oleh fikiran bawah sedar. Tahap ini lebih kepada rasa hinggakan energi yang halus seperti reiki amat mudah dirasakan.

Fikiran bawah sedar akan aktif jika seseorang memiliki rasa ketenangan yang tinggi. Rasa ketulusan untuk berlatih merasakan bagaimana seluruh tubuh anda terdiri dari berbagai energi yang bersatu padu membentuk tubuh yang terlihat (nyata). Sehingga kunci dari penguasaan energi bukan terletak pada energi-nya tetapi terletak pada bagaimana fikiran bawah sedar anda menikmati manfaat dari energi yang anda gunakan.

Cubalah!